Kosmo - Kropp och själ med omtanke | Äldreomsorg, Seniorboende, Psykiatri, Service

Äldreomsorg med tanke – och omtanke

Kosmo Äldreomsorg handlar i grund och botten om människors behov som människor.
Alla människor, oavsett ålder, sjukdom eller funktionshinder, har behov av att få känna värme och omtanke, gemenskap och trygghet; att få känna att någon lyssnar och visar respekt; att få känna sig hemma, att få äta och dricka det man tycker om; att få känna värdighet och livsglädje. Detta är grundläggande mänskliga behov.

Att tillfredsställa dessa behov är grunden för Kosmos verksamhet. Det framgår också av vårt namn KOSMO – Kropp Och Själ Med Omtanke.

Kosmo driver idag äldreboenden på 22 platser i Sverige.

Kosmosättet
Kosmosättet är det sätt vi arbetar på för att vår behovsinspirerade grundsyn också ska upplevas i praktiken av de boende och deras anhöriga. Det handlar om ett systematiskt sätt att skapa och säkerställa kvaliteten i vårdarbetet. Ytterst bestäms Kosmosättet av vårt ledningssystem som definierar och samordnar alla aktiviteter i företaget.

Enkelt kan Kosmosättet sammanfattas i fyra fokusområden: kontaktmannaskap med genomförandeplan, vår platta organisation som skapar engagemang och handlingsutrymme samt vår metod för ständig förbättring - Super 8.