Kosmo - Kropp och själ med omtanke | Äldreomsorg, Seniorboende, Psykiatri, Service

Kosmo Solliden, Arlöv

Kosmo Solliden är ett boende för personer med demenshandikapp. Vår långa erfarenhet och våra medarbetares höga kompetens gör att vi tar emot personer med alla typer av demensbehov. Vi arbetar aktivt med BPSD och detta arbetssätt är väl implementerat i verksamheten. Fråga gärna våra medarbetare mer om detta arbetssätt. 

Idag erbjuder vi 97 boendeplatser fördelat på sju avdelningar, allt från gruppboende demens till korttidsboende. Verksamheten drivs i egen regi och vi har ramavtal med SKL och Malmö Stad. Detta betyder att vi erbjuder boende och kan ta emot boende från ett flertal kommuner runt om i Skåne. Många av våra boende har flyttat många gånger under sin sjukdom. Våra sju avdelningar täcker alla stadier av sjukdomen och därför behöver ingen flytta från Kosmo Solliden. Här bor man kvar så länge man själv vill.

Vacker och naturskön omgivning
Kosmo Solliden ligger naturskönt beläget i Arlövsgården som omgärdas av parkmiljö med flera hästhagar. Vandringsstråken, uteplatserna och de inglasade balkongerna gör att de boende kan njuta av naturen varje dag. Vi har vackra trädgårdar som inbjuder till utevistelse när vädret så tillåter  – och kaffe avnjuter vi gärna där under sommarhalvåret.

Vår strävan är att fylla denna härliga byggnad med liv och rörelse och vi har en aktivitetsledare anställd som hjälper oss med detta. Vidare så har vi ett eget kök som ser till att servera god och näringsriktig mat. Beställ gärna middag hos dem!

Välkomna!

Se dig omkring på Solliden